„i krásné lotosy rostou z bahna, skrze vodu, vzhůru k povrchu, kde rozkvetou“

 

Jmenuji se Romana Ezrová. Před pár lety jsem podstoupila změnu pohlaví, vše co souvisí se změnou u mě probíhalo v relativním klidu, ale i přesto jsem každý den musela řešit spousty zdánlivých překážek a otázek, které mě velice vysilovaly. I přesto, že se o mě staral tým odborníků, chybělo mi porozumění, vlídnost mě samé a okolí, pronásledoval mě neustálý strach, nepochopení, neochota lidí a tím se ve mě usazoval obrovský nátlak a stres.

 Existuje řešení??

Pamatuji si, jak těžké bylo vyjít na ulici a věřit, že se mi dnes někdo nebude smát nebo mi nadávat. Čím dál více jsem přestávala věřit, že budu žít plnohodnotný život a že tak odvážný čin, jako je přiznat se k transsexualitě a vzápětí ji řešit zdlouhavou cestou psychologických, sexuologických vyšetření a operativní změnou pohlaví a legitimní změnou občanského průkazu své totožnosti, mě naplní štěstím. Spousty lidí si stále myslí, že být transgender je výmysl nebo znuděnost lidí, ale je to opravdu vrozený aspekt, jako třeba barva kůže nebo výška IQ. Vyhledala jsem odbornou pomoc a bylo mi nabídnuto, že nejlepším východiskem je změna celé identity pohlaví. Byla jsem šťastná, že existuje řešení a naivně jsem si myslela, že mi přinese trvale už konečně štěstí a vnitřní klid. Opravdu tomu tak nebylo. Sice už jsem nežila uzavřená v sama sobě a mohla jsem zdánlivě naplnit svojí identitu ženy, ale štěstí a klid mi to nepřineslo. Začalo šílené období o přesvědčování lidí, že jsem naprosto zdravá, že má identita transgendera není má identita sexuality, že se jedná o odlišné aspekty. Identita pohlaví není to samé jako sexualita. Nastal čas, kdy jsem musela neustále čelit hrubému postoji k mé osobě, posuzování a odsuzování mě na základě změny pohlaví, kterou jsem podstoupila. Nátlak byl tak veliký, že jen jít mezi lidi na nákup mě stál mnoho sil. Mrzelo mě, že málo kdo ve mně viděl lidskou bytost, která prošla peklem aby mohla zářit a inspirovat životy dalších. Aby mohla být tím kým je.

Na dně svého života

Tenkrát mi někdo neporadil, jak se ukotvit ve vnitřní síle a jak odbourávat stres. Neukázali mi výhody a nevýhody transsexuality a klíčového řešení, které vede k sebepřijetí. Nevěděla jsem, že abych se mohla stát spokojenou ženou, musím začít z hloubky nitra uzdravovat všechny své rány, proč jí nemohu být, a přestat naslouchat společnosti a objevit hodnotu, lásku, důvěru a sílu v sobě. Těch traumatických prožitků během prvních 20 let už bylo tak i tak moc. Začala jsem propadat pocitům, že neexistuje východisko z transsexuality a že můj život bude neúplný a omezující. Často jsem se cítila jako poražená a proto jsem se i brzy poraženou stala. Na dně svého života jsem se toulala po nocích jako table dance tanečnice a alkohol s drogami byly mojí krátkodobou štěstěnou. Neměla jsem sílu vzít si život, ale rozhodla jsem se ho nabídnout prázdnotě a nicotě, nechat ho vyprchat a zaprodat duši do otroctví pekel sebelítosti a smutku. Zcela přijít o to, o co jsem tak bojovala a čemu jsem tak věřila, že být trans ženou není překážkou k tomu, abych svůj život naplnila a žila ho šťastně

 

OM Chanting

Jsem bojovnice už od malička, a proto jiskřička naděje ve mně nešla uhasit a do mého života vstoupili lidé, kteří se věnovali technikám na podporu vnitřní spirituální identity. Spiritualitou myslím, když rozumím tomu, že projevy v hmotné existenci světa nejprve vznikají v duchu, v myšlence, v inspiraci, v touze, ve vibraci, v intuici, v náladě, v představě, v ideji, neboli v nehmotném světě.Velice mě to oslovilo, věděla jsem, že když jsem transgender, tak ztotožňování se s tělem a s myslí je dost relativní a povrchní. Samo moje vnitřní volání po identitě ženy mi dost jasně ukazovalo, že vnější svět je podmíněný světu vnitřnímu. Začala jsem OM Chanting navštěvovat pravidelně a pozorovala, co vše se mění. Začala jsem se dostávat do lepší psychické kondice. Věci a situace, které jsem dříve nemohla vyřešit, začaly samy odpadávat, anebo přišlo jejich vyřešení přirozeným vývojem. Zlepšila se mi fyzická kondice. Cítila jsem mnohem větší stabilitu v životních rozhodnutích. Byla jsem zase naplněná radostí a chutí do života, přestala jsem kouřit a jednou provždy jsem se vzdala všech závislostí. Nést zodpovědnost za svůj život mi připadalo jako odměna, ne jako dřina. Postupně jsem se navracela do své vnitřní rovnováhy a srovnala jsem si, co doopravdy chci.

Nový začátek

Dostala jsem možnost začít žít znovu. Až od této chvíle vnímám, že to pro mě byl nový začátek. Díky tomu, že jsem se cítila celistvá, jsem přestala hledat partnera a byla jsem spokojená sama se sebou. Rozhodla jsem se splnit si své další přání, a to cestovat. Odletěla jsem do Brazílie, procestovala jsem Indii od severu k jihu a udělala si zastávku na čtvrt roku v Egyptě. Začala jsem vnímat svět očima srdce a mysl se stala jen nástrojem mého pravého bytí.
Rozhodla jsem se udělat si akreditovaný kurz koučinku a nativních terapií. Stala jsem se koordinátorem OM Chantingu a učitelem programu s názvem Mantra project. Začala jsem se více věnovat tématu potlačování. Spousta z nás se potýká v životě s problémy, které se nám nedaří překonat. Máme stále stejné vzorce chování, ke kterým, a to i přestože pro to děláme spoustu věcí, vždy zpátky sklouzneme. je to docela jednoduché. Stačí se vrátit do prvního okamžiku, kdy jsme to zažili v tomto životě, a tam tuto naší zkušenost zpracovat, pochopit, odpustit.

Opravdovou svobodu

 

Připravuji se na pozici terapeuta. S mezinárodním týmem navštěvujeme různé společné akce a sezení trans lidí a ukazujeme jim alternativní techniky na jejich podporu v těžkých situacích. Pořádáme OM Chantingy, hrajeme divadelní vystoupení na seznámení se s meditacemi a vyprávíme jim své příběhy jako motivaci. Spolupracujeme s německými aktivisty a organizací, která podporuje transgendery v politických záležitostech. Vymýšlíme aplikace a technické prostředky na propojení a zjednodušení života pro trans studenty. Připravujeme projekty na informování škol a veřejnosti a spolupracujeme s duchovními učiteli.
Naším cílem je založit alternativní nadaci pro pomoc LGBT, omezit chemické hormony a vyzkoušet přírodní estrogeny a testosterony. Přála bych si opravdovou svobodu pro LGBT. Tak jako si před sty lety ženy přály svobodu a stejná práva jako muži. Když otevřeme své vnímání světa bezpodmínečné lásce uvidíme, že veškeré problémy světa vznikají z iluzorní představy o rozdělování do skupin. A hodnocení lidí na základě jejich žebříčku vzdělání, moci, slávy či peněz a ne podle jejich hodnoty dosažení úrovně vědomí. (Úrovně vědomí jsou např. smutek, strach, touha, pýcha, odvaha, přijetí, rozum, láska, mír.)

Pravda mého srdce 

Dnes jsem dostatečně sebevědomá a odhodlaná vypořádat se s každým mým strachem. Plně jsem přijala svou roli, kterou v životě mám a nejde změnit. Pochopila jsem, že síla pramení z mého nitra a když jsem si já sebou sama jistá, když miluji sebe a přijímám se, jaká jsem, není nikdo, kdo by mě mohl zvenčí ubližovat nebo utlačovat. Hodnoty našich životů si určujeme my, ne svět kolem nás.Už se nemusím schovávat před svými vlastními stíny a hlasy, které volají hluboko ze srdce. Neznám pocity skrývání se, jsem tím, kým se cítím být. Nemusím se ohlížet, co si ostatní myslí a bát se, že mě někdo bude odsuzovat nebo že přijdu o ty, co miluji. Rozhodla jsem se, že pravda mého srdce zvítězí nad vším ostatním, což není jednoduché, ale je to upřímné.