Esej

Rozhodl jsem se zveřejnit esej,kterou jsem psala, když jsem skládala zkoušky z akreditovaného koučingu(2017).

Nový rozměr

 

Moje esej bude pojmenována o tom, jak je v dnešní době spirituální vnímání světa spojeno s těmi, kteří jsou na základně zdravého vítězství a žijícího štěstí v životě. Také bych na úvod chtěla shrnout význam slova spiritualita. Spiritualita je, když rozumím tak, že projevy v hmotném existenciálním světě mohou vzniknout v duchu, v myšlence, v inspiraci, v touze, ve vibraci, v intuici, v náladě, v touze, v představě, v ideje, v božím hlase uvnitř v nehmotného světa. Proto vím, že projevy hmotného světa vznikají uvnitř mě a pak se projevují navenek. Vím, že to, co je ve mně je potom mojí vnější realitou. Jak uvnitř, tak navenek. Jak v nebi, tak na zemi. Spiritualita nemá žádnou božstva, nemá žádné rituály ani žádné náboženství. Spiritualita znamená, že si myslíte, že duchovní rovina světa a nás vždy učili velcí mistři, jogíni nebo avatáři. Až lidé tvoří náboženství, sekty či církve.

Moje těžká životní zkušenost mě přivedla na cestu uvědomění, ZE Lidský život Není Jen o Rovine konzumního vnímání světa, KDY Sám sebe považuji Pouze za Tělo se smysly, pivo Že uvnitř mě JE mnohem více a až je me pravé já
, ZE za Tim vsim JE vše přesahující, jednotný, všudypřítomný, všeprostupující hrdost věčnosti.
Celý život vyrůstá ve zkráceném představení světa, kdy se nám daří od maličky, kdo má šanci, ať už máš, kdo má a máš šanci, co je na světě a jak se umělý strachem postavený systém materiálu vnímá přežít. I já jsem raději utekla a užívám drogy do vlastního světa. Pochopila jsem, že lidská společnost jde ruku v ruce s biologickou, vědeckou, ochranou a právě si duchovní (spirituální) evolucí. Sama v sobě jsem objevila vnitřní intuitivní vedení, které mě učí na všech těchto rovinách a je možné vyrovnanou, spokojenou, velkou šťastnou a obohacující lidskou bytostí. Jinými slovy je to, že jsem se vrátil k lidské přirozenosti nebo snadněji v době rozvoje. Lidé zapomněli, že vše je propojené a že vše plyne v rámci proudu. Všechny přírodní cykly a všichni obyvatelé planety jsou členy tohoto proudu, kteří mají rádi šťastné, přirozenějším, úspěšnějším, obohacujícím, vyrovnnanějším, zdravějším, zkráteným životem svého života k lepšímu. Vaše rytmus vesmíru a tato neskutečně velká inteligence a bud ‘tančíme zajímavě s vaším a držitelem tempa a nebo se zamotáte do představení o životě, kteří hledají mé mysli a kteří jsou omezeni, protože myslíme, že je jen malá součástka obrovského množství a vše co je tvořeno myslí si to v tomto pojetí omezených a možných tak i tak ohroelnou zkázu. Ale vše co přichází přes pravé poznání, má charakter věčného. Všechny přírodní cykly a všichni obyvatelé planety jsou členy tohoto proudu, kteří mají rádi šťastné, přirozenějším, úspěšnějším, obohacujícím, vyrovnnanějším, zdravějším, zkráteným životem svého života k lepšímu.Přesnější je, že ve skutečnosti jsme všichni Vaše rytmus vesmíru a tato neskutečně velká inteligence a bud ‘tančíme zajímavé s vaším a držitelem tempa a nebo se zamotáte do představení o životě, kteří hledají mé mysli a kteří jsou omezeni, protože myslíme, že je jen malá součástka obrovského množství a vše co je tvořeno myslí si to v tomto pojetí omezených a možných tak i tak ohroelnou zkázu. Ale vše co přichází přes pravé poznání, má charakter věčného. Všechny přírodní cykly a všichni obyvatelé planety jsou členy tohoto proudu, kteří mají rádi šťastné, přirozenějším, úspěšnějším, obohacujícím, vyrovnnanějším, zdravějším, zkráteným životem svého života k lepšímu.Přesnější je, že ve skutečnosti jsme všichni Vaše rytmus vesmíru a tato neskutečně velká inteligence a bud ‘tančíme zajímavé s vaším a držitelem tempa a nebo se zamotáte do představení o životě, kteří hledají mé mysli a kteří jsou omezeni, protože myslíme, že je jen malá součástka obrovského množství a vše co je tvořeno myslí si to v tomto pojetí omezených a možných tak i tak ohroelnou zkázu. Ale vše co přichází přes pravé poznání, má charakter věčného. zkrátka jeho celý život mění k lepšímu.Přesnější je, že ve skutečnosti jsme všichni členové rytmu vesmíru a tuto neskutečně velkou inteligenci a bud ‘tančíme dobře a držíme tempo nebo zamykáte, aby jste byli o životě jsou i omezené, protože je to malá součást obrovského rozsahu a vše co je tvořeno, že je v tomto pojetí omezené a velké tak i tak ohroelnou zkázu. Ale vše co přichází přes pravé poznání, má charakter věčného. zkrátka jeho celý život mění k lepšímu.Přesnější je, že ve skutečnosti jsme všichni členové rytmu vesmíru a tuto neskutečně velkou inteligenci jsou i omezené, protože je to malá součástka obrovského rozsahu a vše co je tvořeno, že je v tomto pojetí omezené a velké tak i tak ohroelnou zkázu. Ale vše co přichází přes pravé poznání, má charakter věčného. Díky tomu je jen malá součástka obrovského množství a vše, co je tvořeno, je v tomto pojetí omezené a velké, takže i tak ohroelnou zkázu. Ale vše co přichází přes pravé poznání, má charakter věčného. Díky tomu je jen malá součástka obrovského množství a vše, co je tvořeno, je v tomto pojetí omezené a velké, takže i tak ohroelnou zkázu. Ale vše co přichází přes pravé poznání, má charakter věčného.

V dnešním světě existuje spousta návodu a terminologie, jak být pozitivnější, šťastnější atd…a zkušený, moudrý člověk ví, že vše plyne a vzniká z této spirituální roviny. A začne jí podrobněji a hlouběji zkoumat.Objeví jak funguje vnitřní ladění pozitivně na jeho realitu .Pak se stává spiritualitaa zařazení prvků podporující spiritualitu(meditace, pozorování sama sebe nebo joga) součástí každého dne. V tomto smyslu můžeme vnímat obrovskou změnu a posun ve světě a u jednotlivců.Ale většina lidí stále žije ve vnitřním strachu.Strach přináší destrukci a lidé, kteří se bojí, jsou lépe manipulativnější. To může hrát do karet velkým společnostem.Když vnímáme svět očima strachu (pocit nedostatku, boj o místo, pocit ohrožení), zákonitě se stáváme sobeckým, mocnářským, nenasytným či lhostejným člověkem. To můžeme změnit tím, že do našich každodenních životů zapojíme pozitivní prvky a každý začne měnit sám sebe uvnitř a tím vytvářet novou hmotnou realitu sobě i světu.

Dnešní pozitivní psychologie uvádí: přiznáváme chybu, v minulosti jsme se nesnažili najít řešení jak vést normálního člověka ke štěstí a udržet ho ve zdravé psychické pohodě a tím zamezit vzniku těžkých psychických propadů či nemocí. Také už je vědecky doloženo, že dlouhotrvající pocit štěstí a rovnováhy pozitivně ovlivňuje poctivá služba druhým, žít v přítomném okamžiku pro danou činnost, design věcí a prostředí. Pozitivní psychologie už aplikuje své výzkumy do praxe,to hodnotím jako úžasný pokrok.Ale přesto vše je již dávno napsáno ve svatých či nejstarších literárních děl světa, které se opírají o spiritualitu. Stěžejní je, že díla jsou popisovány slovy dané doby.

Každým dnem si čím dál více lidí uvědomuje, že svět, který dospěl do dnešního dne má omezené limity a ptá se sám sebe, jak to změnit. Všichni, co jsme si položili tuto otázku, odpovídáme:pochop a „změn sebe sama“. Tento proces změny je velmi složitý a pro některé i bolestivý. Často potřebujeme pomoc druhých a proto je spousta kaučů, terapeutů, mistrů, středisek či center na pomoc druhým, které se více obracejí k alternativním způsobům. Mým přáním je být součástí pomoci pro lidi, kteří nutně pociťují potřebu změnit život, ale i pro ty, co ještě bloudí v labyrintech nevědomí a ocitají se na kraji svých sil či ve slepých uličkách. Pomáhat lehkým, ale účinným způsobem jako je kaučing a terapie při nasměrování k jejich cílům či životním změnám.

Mojí inspirací jsou například: kauč pan Jelínek, který sám medituje a používá energetické kanály a čakry v těle.Dočetla jsem se ,že také používá poznatky kvantové fyziky, která např.dokládá, že každý atom je tvořen ve svém jádru energií a z toho vyplývá, že celý hmotný svět (vzduch, voda, nerosty, rostliny, zvířata a lidé) jsou tvořeny energií. Když tuto energii v sobě změníme a ustálíme na tu vibračně nejvyšší, vnímáme ji jako radost, bezpodmínečnou lásku a pocit blaženosti automaticky v sobě otvíráme cestu k plnému potenciálu našeho bytí. Tuto vibraci lze měřit v Hz (Hertz), výzkumy na molekulách vody prováděl MasaruEmoto. Vysoké energie v nás nám dávají větší rozpínavost, životní rozhled, kreativitu, sebedůvěru. Oproti tomu nízké vibrace nám přinášejí strach, dávají nám klapky na oči, drží nás ve starých programech a vzorcích, podporují v nás lhostejnost k životu, přírodě a ostatním lidem. Další inspirací i jsou osobnosti jako Einstein, Michel Jackson, princezna Dajána,John Lenon, Marek Dzirasa,Jaroslav Dušek,Mooji, Mahátma Ghándí a ParamahamsaVishvananda.

Každý, kdo žije a žije v nepříznivých částech světa, zasílám válkou, živým katastrofám nebo diktátorským režimem, budeš mít možnost jednou, kdo chce, aby z části mohl svobodný život, jako je můj. Mé, žijící v lepších podmínkách, přestávky v iluzorní strachy a nepřátelské prostředí. To jsou zákony přírody a vesmíru, které jsou silnější než lidská mysl či intelekt. Žít v srdci je přirozené a jednoduché, že je možné použít pouze některé nástroje z lidské bytosti, jako je tělo, rychlost nebo technika a základní pilířem pro budování lidské společnosti.
Romana Ezrová Anuradha dasi

Rozhodla jsem se, že pravda mého srdce zvítězí nad vším ostatním, což není jednoduché, ale je to upřímné. Můj příběh si přečtěte zde>>
Comments

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.