Esej

Rozhodla jsem se zveřejnit esej,kterou jsem psala(už je tomu rok), když jsem skládala zkoušky z akreditovaného koučingu.

Nový rozměr

 

Moje esej bude pojednávat o tom, jak v dnešní době spiritualita proniká čím dál tím více do každodenního života mnoha lidí.Mnohoúspěšných lidí je na pramen spirituálního vnímání světa napojeno a jsou si vědomi toho, že je to základ zdravého úspěchu a přetrvávajícího štěstí v životě. Také bych na úvod chtěla shrnout význam slova spiritualita. Spiritualita je, když rozumím tomu, že projevy v hmotné existenci světa nejprve vznikají v duchu, v myšlence, v inspiraci, v touze, ve vibraci, v intuici, v náladě, v touze, v představě, v ideje, v božím hlase neboli v nehmotném světě. Proto vím, že projevy hmotného světa vznikají uvnitř mě a pak se projevují navenek. Vím, že to, co je ve mně je potom mojí vnější realitou. Jak uvnitř, tak navenek. Jak v nebi, tak na zemi. Spiritualita nemá žádná božstva, nemá žádné rituály ani žádná náboženství. Spiritualita znamená, že si uvědomuji duchovní rovinu světa a to nás vždy učili velcí mistři, jogíni či avatáři. Až lidé tvoří náboženství, sekty či církve.

Moje těžká životní zkušenost mě přivedla na cestu uvědomění, že lidský život není jen o rovině konzumního vnímání světa, kdy sám sebe považuji pouze za tělo se smysly, ale že uvnitř mě je mnohem více a to je mé pravé já
,že za tím vším je vše přesahující, jednotný, všudypřítomný, všeprostupující proud věčnosti.
Celý život vyrůstáme ve zkreslené představě světa, kdy nám už od malička je předkládáno kým máme být, jak se máme a nemáme chovat, co je to svět a jak v umělém strachem vybudovaném systému materiálního vnímání přežít. I já jsem raději utekla a to nejen pomocí drog do vlastního světa, kdy po mnoha velkých a hlavou neuchopitelných propadech jsem objevila to něco, co lze popsat jako nové nadechnutí, nalezení sama sebe či znovuzrození. Pochopila jsem, že lidská společnost jde ruku v ruce s biologickou, vědeckou, technickou a právě také duchovní (spirituální) evolucí. Sama v sobě jsem objevila vnitřní intuitivní vedení, které mě učí žít na všech těchto rovinách a tím být vyrovnanou, spokojenou, trvale šťastnou a obohacující lidskou bytostí. Jinými slovy je to i návrat k lidské přirozenosti a k jednoduchosti v době rozvoje. Lidé zapomněli, že vše je propojené a že vše plyne v jediném proudu. Všechny přírodní cykly a všichni obyvatelé planety jsou součástí tohoto proudu, do kterého když člověk vstoupí, tak se stává šťastnějším, přirozenějším, úspěšnějším, obohacujícím, vyrovnanějším, zdravějším, zkrátka se jeho celý život mění k lepšímu.Přesnější je ,že ve skutečnosti jsme všichni součástí rytmu vesmíru a této neskutečně obrovské inteligence a bud’ tančíme vědomě s ní a držíme tempo a nebo se zamotáváme do představ o životě,které pocházejí z mysli a tím jsou i limitovány,protože mysl je jen malá součást obrovského celku a vše co je tvořeno myslí je v tomto pojetí omezené a přináší tak i tak nevyhnutelnou zkázu. Ale vše co přichází přes pravé poznání,má charakter věčného.

V dnešním světě existuje spousta návodu a terminologie, jak být pozitivnější, šťastnější atd…a zkušený, moudrý člověk ví, že vše plyne a vzniká z této spirituální roviny. A začne jí podrobněji a hlouběji zkoumat.Objeví jak funguje vnitřní ladění pozitivně na jeho realitu .Pak se stává spiritualitaa zařazení prvků podporující spiritualitu(meditace, pozorování sama sebe nebo joga) součástí každého dne. V tomto smyslu můžeme vnímat obrovskou změnu a posun ve světě a u jednotlivců.Ale většina lidí stále žije ve vnitřním strachu.Strach přináší destrukci a lidé, kteří se bojí, jsou lépe manipulativnější. To může hrát do karet velkým společnostem.Když vnímáme svět očima strachu (pocit nedostatku, boj o místo, pocit ohrožení), zákonitě se stáváme sobeckým, mocnářským, nenasytným či lhostejným člověkem. To můžeme změnit tím, že do našich každodenních životů zapojíme pozitivní prvky a každý začne měnit sám sebe uvnitř a tím vytvářet novou hmotnou realitu sobě i světu.

Dnešní pozitivní psychologie uvádí: přiznáváme chybu, v minulosti jsme se nesnažili najít řešení jak vést normálního člověka ke štěstí a udržet ho ve zdravé psychické pohodě a tím zamezit vzniku těžkých psychických propadů či nemocí. Také už je vědecky doloženo, že dlouhotrvající pocit štěstí a rovnováhy pozitivně ovlivňuje poctivá služba druhým, žít v přítomném okamžiku pro danou činnost, design věcí a prostředí. Pozitivní psychologie už aplikuje své výzkumy do praxe,to hodnotím jako úžasný pokrok.Ale přesto vše je již dávno napsáno ve svatých či nejstarších literárních děl světa, které se opírají o spiritualitu. Stěžejní je, že díla jsou popisovány slovy dané doby.

Každým dnem si čím dál více lidí uvědomuje, že svět, který dospěl do dnešního dne má omezené limity a ptá se sám sebe, jak to změnit. Všichni, co jsme si položili tuto otázku, odpovídáme:pochop a „změn sebe sama“. Tento proces změny je velmi složitý a pro některé i bolestivý. Často potřebujeme pomoc druhých a proto je spousta kaučů, terapeutů, mistrů, středisek či center na pomoc druhým, které se více obracejí k alternativním způsobům. Mým přáním je být součástí pomoci pro lidi, kteří nutně pociťují potřebu změnit život, ale i pro ty, co ještě bloudí v labyrintech nevědomí a ocitají se na kraji svých sil či ve slepých uličkách. Pomáhat lehkým, ale účinným způsobem jako je kaučing a terapie při nasměrování k jejich cílům či životním změnám.

Mojí inspirací jsou například: kauč pan Jelínek, který sám medituje a používá energetické kanály a čakry v těle.Dočetla jsem se ,že také používá poznatky kvantové fyziky, která např.dokládá, že každý atom je tvořen ve svém jádru energií a z toho vyplývá, že celý hmotný svět (vzduch, voda, nerosty, rostliny, zvířata a lidé) jsou tvořeny energií. Když tuto energii v sobě změníme a ustálíme na tu vibračně nejvyšší, vnímáme ji jako radost, bezpodmínečnou lásku a pocit blaženosti automaticky v sobě otvíráme cestu k plnému potenciálu našeho bytí. Tuto vibraci lze měřit v Hz (Hertz), výzkumy na molekulách vody prováděl MasaruEmoto. Vysoké energie v nás nám dávají větší rozpínavost, životní rozhled, kreativitu, sebedůvěru. Oproti tomu nízké vibrace nám přinášejí strach, dávají nám klapky na oči, drží nás ve starých programech a vzorcích, podporují v nás lhostejnost k životu, přírodě a ostatním lidem. Další inspirací i jsou osobnosti jako Einstein, Michel Jackson, princezna Dajána,John Lenon, Marek Dzirasa,Jaroslav Dušek,Mooji, Mahátma Ghándí a ParamahamsaVishvananda.

Každý den si přeji a věřím, že i ti lidé, kteří žijí v nepříznivých částech světa zasažených válkou, živelnými katastrofami nebo diktátorským režimem, budou moci jednou žít aspoň z části tak svobodný život, jako máme my. A my, kteří žijeme v lepších podmínkách, přestaneme vytvářet iluzorní strachy a nepřátelské prostředí.Věřím, že si lidé brzy uvědomí, že nedostatek neexistuje, když jsme sami sebou a žijeme v lásce a v pravdě. To jsou zákony přírody a vesmíru které jsou silnější než lidská mysl či intelekt. Žít v srdci je přirozené a jednoduché, stáčí přijmout fakt, že mysl je pouze jedním z nástrojů lidské bytosti tak jako tělo,pocity nebo technika a ne základním pilířem k budování lidské společnosti.
Romana Ezrová Anuradha dasi

Rozhodla jsem se, že pravda mého srdce zvítězí nad vším ostatním, což není jednoduché, ale je to upřímné. Můj příběh si přečtěte zde>>
Comments

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.